zaloguj się   |   
S Z K O L E N I A
Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
SmodCMS

Kierownik Forum Szkoleniowego

dr inż Agnieszka Pietras

tel. 0 - 501 066 769

adres e-mail: szkolenia@oizet.p.lodz.pl